Гэрийн хийсэн мини масштабтай рок тээрэмд зориулсан төлөвлөгөө

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

1:25000-ны масштабтай зураглалыг зонхилж нэг төрлийн усажсан үе, давхарга, бүсийн тархсан талбайд, зөвхөн хүн ам төвлөрсөн томоохон төв суурингийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн талбайд явуулна.

images

1:50 000-ны масштабтай байр зүйн зураг. Монгол орныг зурагжуулах, геологи, хайгуул, хөдөө аж ахуй зэрэг улс ардын аж ахуйн бүх салбарт зураг төсөл боловсруулах, улс орноо батлан хамгаалах ...

images

БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЦОГЦ ХӨГЖИЛ (Бага насны хүүхдийн хөгжил, хоол тэжээл, эрүүл мэнд,

images

масштабтай байр зүйн зургийг 3 хэмжээсээр хийсэн. Эхний хагас жилд: Аймгийн төвийн агаарын зураг авч, боловсруулна. Жилийн эцэст: Аймгийн төвийн 3 хэмжээст зураглал хийх туршилт судалгааг

images

phone1900-0101 print+976-11-322683 [email protected] placeЗасгийн газрын 12-р байр 15170 Барилгачдын талбай 3 Улаанбаатар хот

images

Том масштаб (1:500-1:5000)-ны байр зүйн зураглал. 1:500, 1: 1 000, 1:2 000, 1:1:5 000-ны масштабтай байр зүйн дэвсгэр зургийг дараах зорилгоор ашиглана. Үүнд: ·нийслэл, хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө ...

images

Ач холбогдол Байр зүйн зураг нь улс орны дэд бүтэц, нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбаруудад орон зайн дүн шинжилгээ, төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт, ашиглалтын үйл ажиллагаанд суурь мэдээлэл болон хэрэглэгддэг.

images

1:1000, 1:100000, 1:200000-ны масштабтай нийтийн хэрэгцээнд зориулсан газрын зураг зохиож хэрэглээнд гаргана. ГЗЗХ. ОЗМТХ. Тоо хэмжээ: 21 аймгийн хэмжээнд. Чанар: Норм, дүрэмд нийцсэн байх. Хугацаа: 1-10-р ...

images

Монгол улсад том масштабын зураглалыг мензулын, тахеометрийн болон фототеодолитын аргаар гүйцэтгэж ирснээр нийслэл болон аймаг, сум, дүүрэг, хороо, тосгоны дэвсгэр нутгийг 1:500, 1:1000-ны ...

images

хэрэгжүүлэхэд салбарын үйл ажиллагаанд хийсэн дараах шинжилгээнд тулгуурлаж байна: 1.2.1.1. Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа бүхэлдээ тоон технологид шилжсэн. 1.2.1.2. Олон улсын харилцаа сайтай.

Холбоотой холбоосууд