Нигерийн эдийн засагт уул уурхайн оруулсан хувь нэмэр

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

2011 оноос Африкийн Холбоо тус тивийн орнуудад Уул уурхайн засаглалыг тогтооход үзэл санаа болгох Тугийн баримт бичиг гэдгийг баталсан юм. Зарим орнууд тухайлбал, Нигер, Танзани гэх орнууд "Танзаний байгалийн нөөцийн ...

images

Уул уурхайн эдийн засагт оруулж буй хувь нэмэр Өгөгдөл ба материал . 6.pdf PDF ...

images

Монгол Улс уул уурхай, мал аж ахуй, ноолуур, аялал жуулчлалын үр шимийг илүүтэй хүртэх нь зүйтэй. Гэвч дундаас дээш орлоготой, төрөлжсөн эдийн засгийн суурийг тавихын тулд Монгол Улс илүү ...

images

Нигерийн эдийн засгийн өсөлтөд капитал бүрдүүлэх нөлөө. Судалгаагаар Нигерийн эдийн засгийн өсөлтөд хөрөнгийн хуримтлалын нөлөөллийг судалсан f

images

Эдийн засагт оруулсан хувь нэмэр ... 2012-21 Улсын төсөвт Олборлох салбараас оруулсан хувь нэмэр; ... Уул уурхайн компаниудын орон нутагт өгч буй хандив дэмжлэгийн талаас илүү хэсэг нь аймаг ...

images

Уул уурхайн салбар эдийн засгийн огцом сэргэлт голлон нөлөөлсөн ч эхэн үедээ уул уурхайн салбар уналттай гарч байв. 2017 онд нүүрсний үйлдвэрлэл сэргэсэн ч нийт уул уурхайн салбар

images

Байгалийн нөөцөд суурилсан эдийн засагтай улс орнуудын уул уурхайн салбараас эдийн засагт оруулж буй хувь нэмрийг бүрэн гүйцэд тодорхойлох, нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг ...

images

жилийн хугацаанд уул уурхайн салбарын ДНБ-д оруулах хувь нэмэр 20 гаруй хувьтай байгаа бол аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлд эзлэх хувь нь дунджаар 75 орчим хувь байна.

images

Уул уурхайн салбар нь Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн өсөлтөд томоохон үүрэг гүйцэтгэж байгаа чухал салбарын нэг. Иймд хууль эрх зүй, байгаль орчин, нийгэм, компанийн засаглалын хүрээнд ...

images

уул уурхайн салбарын бусад салбарт үзүүлж буй хувь 2010-2021 онд 2000-2010 онтой харьцуулахад өссөн ч бусад салбараас авч буй хувь нэмэр буурсан байгаа

Холбоотой холбоосууд