семинарт оролцох боломжгүй ажилчдад бичгээр тайлбар өгөх бичиг

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

6 дугаар зүйл.Сонгуулийн зарчим. 6.1.Сонгуулийн зарчим нь Монгол Улсын иргэний сонгох, сонгогдох эрхийг хангахад үндэслэнэ. 6.2.Сонгууль нь бүх нийтийн байх бөгөөд түүнд сонгогч бүр оролцох ...

images

Nemm . 1. Нийгмийн эрүүл мэнд, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, Эрүүл мэндийн хуультай холбоотойжишиг сорилууд Сорил хариулах заавар: 1.Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ ...

images

Хэвлэх. 2.1.Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ ...

images

1.3 дугаар зүйл.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах хэл, бичиг. 1.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг монгол хэлээр явуулж, төрийн албан ёсны хэл, бичгээр хөтөлж ...

images

Долоо. Зөвлөлийн хуралдааны шийдвэр гаргах үе шат: 7.1.Зөвлөлийн хуралдаан нь хууль дээдлэх ёс, шударга ёс, хамтын удирдлагын зарчмыг баримтлан цөөнхийн саналыг хүндэтгэн, олонхын саналаар ...

images

Монгол хэлний товч тайлбар толь; б. Юмны хэмжээг мэдэгдэх. сэтгэлээ өгөх - хайртай болох. тал өгөх - дотно байхыг хичээж ая тал засах. өгөх оршихын тийн ялгал - монгол хэлний нэр үгийн ...

images

Энэхүү мэдэгдэх хуудсанд таны оролцох шүүх хуралдаан болох өдөр, цагийг заасан байна. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон тухай мэдэгдлийг танд биечлэн гардуулж, гарын үсэг зуруулдаг.

images

7.1.22.1. байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичиг хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт; 7.1.22.2. салбарын баримт бичиг хадгалах хугацааны жагсаалт;

images

3.2.Энэ хуулийн 3.1-д заасан эрхийг хамгаалах талаархи нэхэмжлэл, хүсэлт, гомдлыг шүүхээс гадуур урьдчилан шийдвэрлэх өөр журмыг хуулиар тогтоож болно. 3.3.Хуулиар харьяаллыг нь тогтоогоогүй ...

images

• Тендерийн жишиг баримт бичгийн зүүлт/тайлбар болон бүлэг бүрийн өмнө буй санамж нь тендерийн баримт бичиг бэлтгэж буй этгээдэд заавар өгөх зорилготой …

images

3. Тендерийн жишиг баримт бичгийн зүүлт/тайлбар болон бүлэг бүрийн өмнө буй санамж нь тендерийн баримт бичиг бэлтгэж буй этгээдэд заавар өгөх зорилготой …

images

3.1.Эрүү, иргэн, захиргааны болон бусад хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүхийн шинжилгээ хийхэд энэ хуульд заасан журмыг баримтална. 4 дүгээр зүйл.Шүүхийн шинжилгээний ...

images

4.17.3. ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээргүй бол өөрийн удирдах албантушаалтан, эрх бүхий байгууллагын бичгээр өгсөн зөвшөөрлийн үндсэн дээр бусад алба, гэрээний ажил, үүрэг гүйцэтгэж болно. Тав.

images

их үг хэлэх - биеэсээ ахадсан юм ярих, хэгжүүн хэвлүүн зан гаргах. хатуу ширүүн үг хэлэх - загнах, зэмлэх, зандрах. үг цухуйлгах - учир явдлын үзүүрээс бага сага дурдах. үг чагнасан олигор - үг ...

images

2.1.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2.Монгол Улсын ...

images

13.4.2.арбитрын ажиллагаанд нэг арбитрч оролцох үед талууд арбитрчийг томилох талаар тохиролцоонд хүрээгүй бол аль нэг талын хүсэлтээр арбитрчийг шүүх, эсхүл эрх бүхий этгээд томилно.

images

Монгол бөхийн мэх: өргөж хаях (эсрэг бөхөө газраас хөндийрүүлэн дээр гаргаж хаях); 10. Ямар нэгэн уралдаан тэмцээнд оролцох: тоосоо өргөх (а. Уралдаан тэмцээнд оролцох; б.

images

19 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.ГҮЙЦЭТГЭХ БАРИМТ БИЧИГ /ЭНЭ ХЭСЭГТ 2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН ХУУЛИАР ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН./ ... ЗҮЙЛ.ИРГЭНИЙ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНД ХӨНДЛӨНГИЙН ГЭРЧ ОРОЛЦОХ.

images

Эрүүгийн эрх зүйн үүднээс зөв үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариулагын үндэслэлийг зөв тогтоох, гэмт хэргийг зөв зүйлчлэх,

images

Шаардлагатай бол виз мэдүүлгийг илүү нягт шалгах мөн шаардлагын дагуу нэмэлт бичиг баримт өгөх, ярилцлаганд орох гэх мэт шалтгааны улмаас 45 хүртэлх хоног сунах боломжтой.

images

Захиргааны байгууллага нь дараах тохиолдолд бичгээр хүсэлт гарган бусад захиргааны байгууллагаас туслалцаа авч болно: 10.1.1.эрх зүйн хувьд өөрөө тодорхой үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй бол;

images

Албан бичиг Тодорхой асуудлаар байгууллагууд болон байгууллага,иргэд хоорондоо харилцсан баримт бичиг. Зөвлөмж

images

Баримт бичгээр тавьсан асуудлын шийдвэрлэлтийн явцад хяналт тавих, үр дүнг удирдлагад мэдээлэх, шйидвэрлэх хугацаа хэтэрсэн баримт бичиг, өргөдөл …

images

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ХУУЛЬ ЁСНЫ БӨГӨӨД ҮНДЭСЛЭЛ БҮХИЙ БАЙХ ҮНДСЭН НӨХЦЛҮҮДИЙН НЭГ НЬ ХЭРГИЙН ОРОЛЦОГЧДЫН ХООРОНД ҮҮССЭН ЭРХ ЗҮЙН МАРГААНТАЙ ХАРИЛЦАА БОЛОН МАРГААНЫ ЗҮЙЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ, ТУХАЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛСАН ...

images

тайлбар хийх - тухайн зүйлийг илүү тодорхой ойлгомжтой болгох үүднээс нэмэн дэлгэрүүлж тайлбарлах. зургийн тайлбар - зургийг хаана, хэзээ, хэнтэй, яагаад авахуулах болсон тухай үзэгчдэд ...

images

80.1.4. эрүүгийн, иргэний, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх, арбитрын журмаар шийдвэрлэгдвэл зохих өөр хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэхээс өмнө уг хэргийг хянан шийдвэрлэх боломжгүй;

images

18. Ерөнхий нөхцөлийг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг ..... 9 19. Гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхийг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг . 10 20.

images

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд өгөх зөвлөмж ... Тендерийн баримт бичиг боловсруулах, батлуулах ... сонгогдсон зөвлөх хэрэгжих гэж байгаа уг төсөл арга хэмжээнд оролцох эрхгүй ...

images

Хуулийн нэгдсэн портал сайт. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын. 2021 оны 07 дугаар сарын 27 -ны өдрийн. А/195 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт. ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

images

2.2.2.6.Анкетанд нэмэлт бичилт хийх боломжгүй тохиолдолд шинэчилж байна. 2.2.2.7.Анкетын "Ажилласан байдал" гэсэн хэсэгт албан хаагчийн албан тушаал өөрчлөгдсөн тохиолдол бүрд,

images

Тайлбар: Хуучин заалтаар авсан тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаагүй нөхцөлд дээрх зөвшөөрөлтэй дүйцүүлэн тооцно. Дээрх шаардлага нь хамгийн бага түвшний …

images

Тендерийн жишиг баримт бичгийн зүүлт/тайлбар болон бүлэг бүрийн өмнө буй санамж нь тендерийн баримт бичиг бэлтгэж буй этгээдэд заавар өгөх зорилготой бөгөөд ...

Холбоотой холбоосууд