нөлөөллийн үндсэн

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл ... Энэхүү нөлөөллийн үнэлгээний "Б"-гийн 1, 2 дахь хэсэгт дурдаагүй нийгмийн хөгжилд үзүүлсэн нөлөөллийн талаар энд бичиж болно. В.

images

8.4.5.байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээнд эрсдэлийн үнэлгээ хийхээр заасан бол төслийн үйл ажиллагаанаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн эрсдэлийн үнэлгээ;

images

Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл ... Энэхүү нөлөөллийн үнэлгээний "Б"-гийн 1, 2 дахь хэсэгт дурдаагүй нийгмийн хөгжилд үзүүлсэн нөлөөллийн талаар энд бичиж болно.

images

1. "Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал"-ыг шинэчлэн баталсугай. 2. Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэхэд нөлөөллийн шинжилгээ ...

images

Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх ... арилгах, бууруулах арга замыг тодорхойлох үйл явцыг нөлөөллийн үнэлгээ гэдэг. Өнөөдөр нөлөөллийн үнэлгээ нь дан ...

images

Үндсэн нүүр > Сайдын тушаал > Хууль зүй, дотоод хэргийн яам > Нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал батлах тухай Хууль зүйн акт

images

1.Монгол Улсын иргэн шударга, хүнлэг ёсыг эрхэмлэн дараахь үндсэн үүргийг ёсчлон биелүүлнэ: 1/Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх; 2/хүний нэр төр, алдар хүнд, эрх ...

images

3.1.1.Аргачлалын 2.2, 2.3 дахь хэсэгт заасны дагуу хийсэн судалгааны үндэслэл бүхий тайлбар. 3.1.2.Аргачлалын 2.4 дахь хэсэгт заасан саналын мэдээлэл, үр дүнг тусгана. 3.2.Нөлөөллийн шинжилгээний ...

images

2 дугаар зүйл.Захиргааны хууль тогтоомж. 2.1.Захиргааны үйл ажиллагаатай холбоотой хууль нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан бусад хуулиас ...

images

Энэхүү журмаар шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөс нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөх, шүүгчээс тэмдэглэл үйлдэх, тэдгээрийг шийдвэрлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулсан ...

Холбоотой холбоосууд