Нигери дэх карьерын үйл ажиллагааны нийгэм эдийн засгийн үр нөлөө

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

COVID-19 цар тахлын эсрэг эхний шатны вакцинжуулалт энэ жилийн турш өргөн хүрээнд хийгдсэн нөхцөлд дэлхийн эдийн засаг 2021 онд 4 хувиар тэлэх боломжтой байна.

images

болон тогтвортой эдийн засгийн өсөлтөд түлхэц болохоос гадна үүнтэй зэрэгцээд үнэ цэн болоод дүр төрхийг дамжуулах, нийгмийн нэгдмэл байдал ба нийтлэг чанарт дэм өгөх зэрэг болно.

images

Судалгаа боловсруулалтын ажлыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлж, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх. Нэг жилд хэвлүүлсэн нийт бүтээлийн тоо. 10000. 20000. 30000

images

Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны нэг гол чиглэл болох бодлогын сургалтын үйл ажиллагааг яаж эхлэх, ямар аргаар илүү үр дүнтэйгээр

images

Эдийн засгийн судалгаа, шинжилгээ нь нийгэм, бизнес, санхүү, эрүүл мэнд, засгийн газар гэх мэт сувгуудаар ихэвчлэн дамжиж хэрэгждэг боловч гэмт хэрэг, боловсрол, гэр бүл, хууль, улс төр ...

images

Эдийн засгийн хөгжилд хотуудын зарцуулж буй хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагаа найдвартай, ашигтай, үр дүнтэй болж, засгийн газрын талаар албан хаагчид, иргэд сэтгэл ханамжтай байлаа.

images

зүйлийг эдийн засгийн загвар, эконометрикийн арга ашиглан эдийн засгийн түүхэн хугацааны тоон өгөгдөл болон банкны панель тоон өгөгдлөөр судлахад дараах нийтлэг үр дүн гарч байна.

images

Эдийн засгийн энэ глобал харилцан хамааралд ҮДК-ийн үйл ажиллагааны ... нийгэм-эдийн засгийн хөгжил дэвшилд нөлөөлөх чухал механизм болж байна. НҮБ өөрийн 50 гаруй жилийн түүхэн хөгжлийн ...

images

COVID-19 цар тахлын эсрэг эхний шатны вакцинжуулалт энэ жилийн турш өргөн хүрээнд хийгдсэн нөхцөлд дэлхийн эдийн засаг 2021 онд 4 хувиар тэлэх …

images

Монгол Улсын Засгийн газарт тусламж олгож байгаа түнш орон, олон улсын байгууллагыг; буй орнуудад нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор үзүүлж байгаа буцалтгүй тусламжийг; 3.1.4.

images

Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийн загварын тойм судалгаа - 2020 оны 9 дүгээр сар. Уул уурхайн салбар нь Монгол Улсын өнөөгийн хөгжлийн тулгуур болж байгаа ч хүний болон институцийн хөгжил ...

images

Оросын эрдэмтэн С.В.Боботов Үндсэн хуулийн хяналтын үйл ажиллагааны нийгмийн үндсийг маш цэгцтэй бодитой тодорхойлжээ Тэрээр 1.Дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмын шинжтэй нийгмийн ...

images

Нигери дэх залуучуудын ажилгүйдлийн нийгэм, эдийн засгийн үр нөлөө. Товч Судалгаагаар Аква Ибом муж дахь залуучуудын ажилгүйдлийн шалтгаан, нийгэм эдийн засгийн үр нөлөөг судалжээ.

images

Эдийн засгийн сэргэлт үргэлжлэх, зарим талаар хурдсахаар (2019-2020 онуудад ДНБ-ний өсөлт 6 хувиас давах) байна. 2017-18 оны эдийн засгийн өсөлт уул уурхайн салбарын гадаадын шууд хөрөнгө

images

Монголбанкны 2023 оны бодлого, үйл ажиллагаа инфляцыг зорилтот түвшинд эргүүлэн тогтворжуулах замаар эдийн засагт эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэрийг хангах, тогтвортой өсөлтийн суурь ...

images

дэлхий нийтийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр (2015-2030)"-т нийцүүлэн үндэсний бодлого, хөтөлбөрөө боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллахыг гишүүн орнуудад зөвлөмжилсөн.

images

байгаа, дууссан үйл ажиллагааны зорилтод хүрсэн эсэхийг хэмжих Асуулт "Юу болов, анхны үетэй харьцуулахад ямар өөрчлөлт гарав" "Энэ үр дүнд яаж хүрэв, Яагаад ийм

images

Халдварт цар тахлын эрсдэл нь эдийн засгийн өсөлтийг сааруулж улмаар энэ нь ард иргэдийн амьжиргаа, аж ахуйн нэгж бизнесийн орлогод нөлөөлөх үр дагаварт хүргэж байна.

images

үздэг. Түүхий эдийн бүтээгдэхүүний үнэ өндөр байх үед эерэг нөлөө арвин байх хэдий ч тэр чинээгээрээ эдийн засгийн тогтворгүй бөгөөд тодорхойгүй байдал улам бүр нэмэгдэж байдаг.

images

Нийгэм. Хэл. Нийгэм гэдэг нь өргөн утгаараа хүмүүсийн зохион байгуулалттай, чиг зорилготой харилцаа, харилцан уялдаатай үйл ажиллагааны систем, тэдгээрийн үр дүнд бий болсон үнэт зүйлсийн ...

images

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2019 болон 2020 онд өмнөх оноос яльгүй саарах ч дотоодын эрэлт өсөх, үйлчилгээ болон боловсруулах үйлдвэрлэл тогтворжих, хөдөө аж ахуйн салбар сэргэх зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр ...

images

Нигери хямралаас чөлөөлөгдөөгүйг анзаарсан байх. Энэ бол дэлхийн санхүүгийн хямралын манай улсын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлох зорилгоор …

images

Ази-Номхон далайн Нийгэм, эдийн засгийн комисс, Бээжингийн тунхаглалын хэрэгжилтийн хянан хэлэлцэх Ази- Номхон далайн сайд нарын Бага хурал, 2019 оны 11 дүгээр

images

Нигерийн үндэсний хөгжилд ажилгүйдлийн нөлөө -д гаргасан Одоогийн хэрэгжиж буй төслүүд, Улс төрийн шинжлэх ухааны төслийн сэдэв by TMLT редакторууд 7 сард …

images

I. Олон тулгуурт эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд. 2.2.1.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт: Зорилт 1. хөдөө аж ахуйн салбарыг эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлж ...

images

Энэхүү судалгаа нь Нигери улсын 34 жилийн хугацаанд (1981-2015 он) ядуурал, ажилгүйдлийн түвшний үр нөлөөг цаг хугацааны цувааны өгөгдлийг ашиглан …

images

Нигери дэх аж үйлдвэрийн хөгжил ба хөдөлмөрийн шилжилт хөдөлгөөн. Нигерийн аж үйлдвэрийн хөгжил ба хөдөлмөрийн шилжилт хөдөлгөөн гэсэн судалгааны ажил: ac

images

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж буй "Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь" төслийн Удирдах зөвлөлийн хоёрдугаар хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 27-нд болж төслийн 2021 ...

images

Нигери дэх ГМС-тэй холбоотой асуудлуудыг тодорхойлох. ... Газрын экосистемд хүний үйл ажиллагааны үр нөлөөг шинжлэх. ... байршлын хүчин зүйлс, тархалт, нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол ...

images

Үр нөлөө нь маш олон. Өргөн утгаар нь уналт гэдэг нь улс орны эдийн засгийн үйл ажиллагааны уналт юм. Үүний үр дагавар нь ихэвчлэн ажилгүйдэл нэмэгдэж, хэрэглэгчдийн болон бизнесийн зардал ...

images

Францын нэрт эдийн засагч Ж.Б.Сей (1767-1832) төрөөс эдийн засгийн амьдралд үл оролцох, төрийн үйл ажиллагааны хүрээг хязгаарлах тухай үзэл санаагаа илэрхийлэн "хамгийн сайн удирдлага бол нэн ...

images

Судалгаа боловсруулалтын ажлыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлж, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх. Нэг жилд хэвлүүлсэн нийт бүтээлийн тоо. 10000. 20000. 30000

images

4.1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр дараахүр дүнд хүрнэ: 4.1.1.хүүхэд бүр гэр бүлдээ эцэг эхийн хайр халамжидэрүүл энх өсч, хүмүүжиж төлөвших боломж бүрдэж, эцэг эх, асран хамгаалагч болон багш ...

images

Монгол улсын эдийн засаг 2020 онд 4.4 хувиар агшсан бол 2021 оны эхний улиралд хурдацтайгаар тэлсэн. Гэсэн хэдий ч өмнөх оны сүүлийн 3 улиралд эдийн засгийн өсөлт саарч 2021 оны нэгдсэн дүнгээр 1.4 хувьтай гарлаа. Монгол улс ...

Холбоотой холбоосууд