нийт борлуулалт үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн үйл явцыг тайлбарлах

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

Энэ аргаар төлөвлөлтийн үйл явцыг хөтөлдөг ганц борлуулалтын таамаглал байдаг. Тооцоолол нь төстэй нөөцийг шаарддаг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хослолоос үүсэлтэй, жишээ нь, хэд хэдэн ...

images

Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги зохион байгуулалт. Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго; Тэргүүлэх чиглэл; Тэргүүлэх чиглэлүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлууд, үр ...

images

борлуулалт, дахин үнэлэлт Бодлого боловсруулах Шуудангийн тухай хууль: 7.1.5.үнэ бүхий шуудангийн тэмдэгтийн үйлдвэрлэлт, борлуулалт, дахин үнэлэлт, улсын фондын баяжуулалт, хадгалалт,

images

Нийт борлуулалт гэдэг нь тухайн компанийн нийт борлуулалтыг тогтоосон хугацаанд хэмждэг дүн юм. ... Жижиглэнгийн электроникийн салбарын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй хоёр өөр компанийн ...

images

түншлэлийн стратегийн хүрээнд батлагдаж буй үйл ажиллагааны анхны бизнесийн төлөвлөгөө юм. 2. АХБ-ны мэдлэгийн чиглэлээрх үйл ажиллагаа стратегийн дээр дурдсан 3 чиглэл

images

Нийт борлуулалт гэдэг нь тухайн компаний тогтоосон хугацаанд хийсэн нийт борлуулалтыг хэмждэг дүн юм. ... Жижиглэнгийн цахилгаан барааны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг хоёр өөр компанийн ...

images

ТУЗ-ийн Дотоод аудитын дүрэм, үйл ажиллагааны журам ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн сонгон шалгаруулалт ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээлэл

images

байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө боловсруулах заавар журмын дагуу байгууллагын ирэх дөрвөн жилийн төлөвлөлтийг боловсрууллаа. Энэхүү төлөвлөлтөд

images

Функциональ стратеги төлөвлөлт гэдэг нь тухайн компанийн үйл ажиллагааны чиглэлийн тодорхой стратеги, тактикийг боловсруулах үйл явц юм. Энэ арга нь хэлтэс, чиг үүрэг бүр өөрийн зорилго ...

images

Өртөг тооцох арга сонгохдоо дараах хүчин зүйлсийг харгалзана: • үйл ажиллагааны онцлог шинж чанар, бүтэц болон хэмжээ. • одоогийн ашиглаж байгаа бүртгэлийн систем. • өртгийн системийг ...

Холбоотой холбоосууд