борлуулах үндсэн ордын

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

Ордын нөөцийн ашиглалт бүлэг-т ... борлуулах нүүрсний хэрэглээний зориулалтаар экспортын түүхий нүүрс, ... 1. Ил уурхайн тухайн оны нээгч, бэлтгэл болон үндсэн …

images

2.1.Ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Газрын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль ...

images

4.1.3."түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах" гэж түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу газрын гадаргуу, хэвлийгээс ашигт малтмал ялган ...

images

Олборлоход бэлтгэгдсэн ордын ашигт малтмалын хүдрийн эрдсийн ба химийн нэгдлийн агуулга, үндсэн ашигт малтмал болон түүнтэй хамт орших үйлдвэрийн аргаар ялган ашиглаж болох дагавар ...

images

Үндсэн хөрөнгийг түүнийг борлуулах, хандивлах эсвэл түүний ашиглалтаас ирээдүйн эдийн засгийн үр өгөөж хүртэхгүй болсон үед данснаас хасна.

images

Ажиллагчдаас авах авлага, өглөгийн төлөлтийн бүртгэл буюу дебет гүйлгээ нь бараа материал болон мөнгөн гүйлгээний журналд, харин авлагын барагдуулалт, ажиллагчдад өгөх өглөгийн бүртгэл ...

images

Иймд тус ордын төрийн эзэмшлийн хувийг зайлшгүй бууруулах буюу худалдах нь зүйтэй гэсэн байр суурийг илэрхийлж, түүний үндсэн шалтгаан, үндэслэлийг нэрлэж байна. ... Иймд 34 хувийг худалдан ...

images

Зээлийн хүү зээлийн үндсэн үлдэгдлээс тооцогдох тул эхний саруудад хүүний төлбөр өндөр, үндсэн зээлийн төлбөр бага байгаа боловч Гарьдын гэр бүлийн сард төлөх хэмжээ ижил байна. Хүснэгт 1.

images

ордын нөөц болон үүсмэл орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлд үнэлэлт, ... гүйцэтгэсний үндсэн дээр өргөдлийг бүртгэснээс хойш 30 хоногт багтаан дараахь …

images

Lecture 13,14. 1. Зардлын бүртгэл Лекц 13,14 Үндсэн ба дайвар бүтээгдэхүүний өртөг тооцох Хичээлийн индекс: BA 302 Хичээлийн кредит: 3кр Судлах анги: СМ-3, НББ-3, ҮМ-3. 2. I Дайвар ба үндсэн бүтээгдэхүүний ...

images

Үндсэн нүүр > ... ордын ашиглалтын нөөцийг жилийн хүчин чадалд харьцуулан ашиглах хугацаагаар тодорхойлно) t - жилийн индекс ... =жилд борлуулах алтны хэмжээ *алтны үнэ ...

images

Нэн түрүүнд борлуулах зорилгоор эзэмшиж байгаа; 3. Тайлант өдрөөс хойш 12 сарын дотор хэрэгжихээр хүлээгдэж байгаа; ... Үндсэн хөрөнгийг санхүүгийн байдлын тайланд хуримтлагдсан элэгдэл ...

images

ордын хэмжээ, түүний хэмжээ, буцах бодлого, үндсэн ажил гүйлгээний нөхцөл - бүх зүйл exhaustively урьдчилсан гэрээнд бичигдсэн байх ёстой. бичиг баримт нь хатуу загвар, үндсэн шинж чанарыг ...

images

тохиролцсоны үндсэн дээр дэс дарааллыг тогтоож болно. заалтад заасан журмын дагуу ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь төрийн захиргааны …

images

3.1.1.1. ордын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн төрийн мэдлийн хувьцааг эзэмших; 3.1.1.2. ордыг ашиглах үеийн төрд ногдох дараах ашгийг төвлөрүүлэх:

images

борлуулах үйл явцыг хамарна. Уул уурхайн үйл ажиллагааг дараах үндсэн үе шатуудад хуваан үзнэ. Үүнд: i үе шат: Хайгуулын өмнөх үе шат - Урьдчилсан тандалт судалгаа ...

images

1/3 коксжих нүүрс. Дэгдэмхий бодисын гарц V daf >28.0-37.0%. Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm. 109.40. Хийн тослог нүүрс. Дэгдэмхий бодисын гарц V daf >37.0%. Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн ...

images

ашигт малтмалын ордын нээлт, үндсэн болон бэлтгэл ажил, олборлолт нь газрын гүнд явдаг ашиглалтын арга 4.5 далангийн дагуух шуудуу далан байгуулахаар чулуулгийг гаргаж авахад үүссэн шуудуу 4.6

images

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) 1.1.10 . 1.1.11: Эргэлтийн хөрөнгийн дүн . 1.2. Эргэлтийн бус хөрөнгө . 1.2.1. Үндсэн хөрөнгө . 1.2.2. Биет бус хөрөнгө . 1.2.3

images

Үндсэн бүтээгдэхүүн гэдэг нь тухайн үйлдвэрийн газрын үйлдвэрлэхээр зорьж байгаа бүтээгдэхүүн. Дайвар бүтээгдэхүүн гэдэг нь үндсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх явцад эсвэл үндсэн ...

images

202184 · 90 орчим хувь нь үндсэн ордод үлдсэн 10 хувь нь шороон ордод ноогддог. Үндсэн ордын алтны нөөцийн ихэнх нь зэс хар тугалга цайр зэрэг ашигт малтмалын ордод дагалдах байдлаар байдаг.

images

Бараа материалын модуль нь барааг худалдан авч бүртгэл хийхээс эхлэн хадгалж борлуулах хүртэл бүхий л бүртгэлийг хийж бараа тус бүрийн өртөг, зардал ашгийг тооцоолон харуулах зорилготой.

images

ТАТАХ. 1. Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам. татах. 2. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн ...

images

Үндсэн нүүр > ... ордын ашиглалтын нөөцийг жилийн хүчин чадалд харьцуулан ашиглах хугацаагаар тодорхойлно) t - жилийн индекс ... =жилд борлуулах алтны …

images

6. Ордын гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологийн ба байгалийн бусад нөхцөлийн судалгаа 7. Ордын нөөцийн тооцоолол ба баялгийн үнэлгээ 8. Ордын судлагдсан байдал 9.

images

Үндсэн хөрөнгийг түүнийг борлуулах, хандивлах эсхүл түүний ашиглалтаас ирээдүйн эдийн засгийн үр өгөөж хүртэхгүй болсон үед данснаас хасна.

images

Дээрх процессууд бүгд байх шаардлагатай эсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд: 1. Чулуулгийн шинж чанар 2. Ордын тогтоц, ашиглалтын уул-техникийн нөхцөл 3. Машин төхөөрөмжийн чадавхи, боломж 4.

images

Валютын ханшийн зөрүүгийн бүртгэл гэсэн үндсэн 9 бүлгээс бүрдэх бөгөөд бүлэг тус бүр нь дотроо дэд хэсгүүдэд хуваагдана. ... · Борлуулах хувьцааг багцаар нь тооцсон олж бэлтгэх зардал ба зах ...

images

Үүнд: тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн (БХГ-т талбай) талаарх тайлбар, өмчлөл, геологи, газрын тосжилт, хайгуулын ажлын байдал, ашиглалтын үйл ажиллагааны …

images

Ашиглалтад бэлтгэсэн нөөц хангалттай бий. Өнөөдрийн байдлаар шороон ордын бэлтгэгдсэн нөөц 27-30 тонн орчим л байна. Харин үндсэн ордын …

images

үндсэн технологит өөрчлөлт орох; 1.3.6.түр хаагдсан уурхайг дахин ашиглалтад оруулах. байгуулсан уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрт Геологи, уул уурхайн асуудал

Холбоотой холбоосууд