Замби улсын уул уурхайн салбартай холбоотой шүүмжлэлийн

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

гүйцэтгэдэг. Үнэлгээ нь тус улсын уул уурхайн хууль тогтоомж, бодлогын давуу болон сул талуудыг (УУБҮБ-д дурдсан олон улсын шилдэг туршлагатай харьцуулах замаар) тодорхойлдог.

images

Дэд сайд "Өнгөрсөн онд олборлох салбар нийт төсвийн 29-30%-ийг, нийт экспортын 93.4% буюу 8.6 тэрбум ам.долларын худалдааг хийлээ. Олон талаасаа томоохон сорилтыг авчирсан 2021 онд эрдэс баялгийн ...

images

Замби улсын тухайд манайхтай харьцуулахад бодлого, институтын суурь хүчин зүйлсийн хувьд хавьгүй илүү гарсныг доорхи графикаас харж болно. ... Манай улсын тухайд уул уурхайн тэсрэлтийн үед ...

images

Монгол Улсын уул уурхайн салбар нь 2021 оны Баялгийн засаглалын индекс (БЗИ)-т авч болох 100 онооноос 70 оноо ... тэй холбоотой засаглалын үнэлгээ 2017 оны БЗИ-ээс 14 оноогоор буурсан байна.

images

Гэтэл доо бараг 100 хувиар өсөж, монгол төгрөг худалдан авах чадвараа 50 хувиар алдаад буй. Үүний гол хүчин зүйл нь эргээд л уул уурхайн салбартай зайлшгүй холбогдоно.

images

Уул уурхайн салбар эдийн засгийн огцом сэргэлт голлон нөлөөлсөн ч эхэн үедээ уул уурхайн салбар уналттай гарч байв. 2017 онд нүүрсний үйлдвэрлэл сэргэсэн ч нийт уул уурхайн салбар

images

Уул уурхайн салбар нь Монгол Улсын өнөөгийн хөгжлийн тулгуур болж байгаа ч хүний болон институцийн хөгжил нь улс орны ирээдүйн хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч байх учиртай.

images

Уул уурхайн салбар нь манай улсын ДНБ-ний 24%, аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 72%, нийт экспортын 89%, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 70% -ийг тус тус эзэлж байгаа нь уул

images

Уул уурхай, олборлох салбарын төсөвт төвлөрүүлсэн орлогыг бүтээгдэхүүн тус бүрээр харуулвал зэсийн баяжмалын экспортын орлого хамгийн өндөр дүнтэй буюу нийт орлогын 63 хувийг бүрдүүлж байна. 2021 онд салбарын төсөвт ...

images

Уул уурхайн салбар Монгол Улсын эдийн засагт голлох байр суурь эзэлдэг. Тэгвэл тус салбар нь энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар ДНБ-ий 24 хувь, аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 67 хувь, экспортын орлогын 94 хувь, улсын ...

Холбоотой холбоосууд