Мхада Свадеши тээрмийн үр дүнг хүлээж байна

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

Ази, Европын түншлэлийн дээд хэмжээний xi уулзалт өндөрлөлөө. АСЕМаас бид юутай үлдэв ээ.

images

үр дүнг үнэлсэн байна.-Агаар, ус, хөрсний бохирдлын хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх, бууруулах салбар хоорондын төлөвлөгөө хэрэгжүүлж, үр дүнг үнэлсэн байна.

images

үр дүнг тооцох, тайланг боловсруулах зэрэг ажил нь 2 долоо хоног үргэлжилж байлаа. ... тусламжийг сар бүр өгсөн нь илүү үр дүнтэй гэж үзэж байна.

images

Монгол улсын албан бус эдийн засгийн төлөв байдлыг 2021 онд судалсан үр дүнг энэхүү тайланд тусгалаа. Монголын нийгэмд зохих шийдлээ хүлээж буй тулгамдаж буй олон асуудлын нэг нь албан бус ...

images

ижил байна (31%). Аль ч үүрэг амлалтын хэрэгжилт дээр хугацаанаас өмнө гаргасан амжилт ... гарсан үр дүнг тодорхойлсон. Цаашид шинээр гарах ХБТМ-ын Үр дүнгийн тайлан нь дээр үзүүлэлтийг ...

images

судалгааны үр дүнг төр, нийгмийн амьдралд хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. iii үе шат (2041-2050): Үнэт зүйлийн судалгаа болон олон улсын монгол судлалын

images

вакцины үр нөлөө эсвэл вакцинтай холбоотой эрсдлийг үнэлэхэд одоо байгаа мэдээлэл хангалтгүй байна. Вакцинд үзүүүлэх дархлааны хариу урвал буурснаар вакцины үр нөлөө доошилж магадгүй юм.

images

2 ҮР ДҮН Тус судалгаагаар ХМТ болон ХЭБ-ийн мөнгөн дүнгийн нэмэгдлийг судалж байгаа тул үр шимийг хүртэгсэд нь жирийн үед эдгээр хөтөлбөрт хамрагддаг иргэд юм.

images

Энэхүү танилцуулгад 2021 оны 6 дугаар сарын 14-нөөс 23-ны хооронд зохион байгуулсан тав дахь шатны үр дүнг, өмнөх шатны үр дүнтэй харьцуулан харуулав. Судалгааны эхний шатыг 2020 оны 5 дугаар сарын ...

images

Сумдаар үр дүнг харьцуулан харвал нөхцөл байдалтай ялгаатай байна. Бүх суманд мэдээллийг анх сонссон эх сурвалж нь бусдын ярианаас байгаа юм. Бусад

Холбоотой холбоосууд