Гана улсын үндсэн хууль уул уурхайн тухай хуулийн

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Улсын Их Хурлын 2020 оны 07 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2020 оны 230 дугаар тогтоол, геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн ... Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11 ...

images

3.Байгаль орчны хууль тогтоомж, Ашигт малтмалын тухай, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай, Цөмийн энергийн тухай хууль, бусад холбогдох журмаар уул уурхайн салбарт холбогдох ...

images

ҮНДЭСНИЙ БАЯЛГИЙН САНГИЙН ТУХАЙХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 2019 оны нэмэлт, өөрчлөлтөөр "Байгалийн баялгийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж, одоо ба ...

images

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны зүгээс баялагтаа эзэн монгол байх, байгалийн баялгийн үр өгөөжийг иргэн бүрд тэгш, шударгаар хүртээх зорилгоор Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, түүнийг ...

images

гүйцэтгэдэг. Үнэлгээ нь тус улсын уул уурхайн хууль тогтоомж, бодлогын давуу болон сул талуудыг (УУБҮБ-д дурдсан олон улсын шилдэг туршлагатай харьцуулах замаар) тодорхойлдог.

images

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн удирдлага, зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг тогтоож, биржийн арилжааг зохион байгуулах, хяналт тавих, биржийн арилжаанд ...

images

ТАНИЛЦУУЛГА. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай анхдагч хуулийн төслийг Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлж боловсрууллаа. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн ...

images

Мөн Үндсэн хуульд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх тухай УИХ-ын 2020 оны 2 дугаар тогтоолд Үндэсний баялгийн сан нь хуримтлалын болон хөгжлийн сангийн төрөлтэй байна гэж заасан.

images

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох тухай журмыг Уул уурхайн сайдын 2015 оны 108 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлуулж захиргааны

images

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлд Монгол Улс дэлхийн эдийн ... уул уурхайн салбарт байсан нь дан ганц уул ... Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн хуульд

Холбоотой холбоосууд