олборлолтын аргын стандарт олборлолтын шингэрүүлэлт ба нөхөн сэргээх хүчин зүйлс

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

ii ба iiiүе шат. ХАЙГУУЛ БА ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЕ ШАТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ Хайгуулынүешат–Хайгуул гэдэг нь ашиг олох зорилгоор олборлож болохуйц ашигт малтмалын нөөцийг хайх үйл ажиллагаа бөгөөд урьдчилсан тандалт ...

images

Энэ стандарт нь ашигт малтмалыг далд аргаар олборлож буй уурхайнуудын хаалт, нөхөн сэргээлт хийх үйл ажиллагаанд хамаарна. ... далд уурхайн нээгч малталтуудыг нөхөн сэргээх ажил, нөхөн ...

images

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код 13.020 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томьёо, тодорхойлолт MNS 5914 : 2008 Environment. Land reclamation. Terms and definitions MNS 17.5.1.13-80 -ийн оронд

images

нөхөн сэргээлт хийсэн газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийх шаардлагагүй байж хөндөх үйл ажиллагаа нь өнгөн хөрс, түүнээс доошхи хөрсөнд нөлөөлөөгүй, цаашлаад ургамалын үндэст

images

хаалт ба хаалтын төлөвлөлтийг хариуцна. Хаалт ба нөхөн сэргээлтийн техникийн болон санхүүгийн төлөвлөлтийг уурхайн ашиглалтын мөчлөгийн хамгийн эхний үе шатнаас эхлэн хийвэл зохино.

images

нөхөн сэргээх, хуулийн эсвэл үүсмэл өнөөгийн үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа бол 7 уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн нөөц болон холбогдох хөрөнгийг СТОУС-д

images

ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨРТСӨН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖЛЫН ҮР ДҮНГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ Нэг. Зорилго журамд тодорхойлсон үйл ажиллагаанд өртсөн байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлын

images

ТАТАХ. 1. Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам. татах. 2. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн ...

images

нөхөн сэргээх хуулийн эсвэл үүсмэл өнөөгийн үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа бол уурхайн хаалт ба нөхөн сэргээлтийн нөөц болон холбогдох хөрөнгийг СТОУС-ын дагуу хүлээн зөвшөөрнө.

images

• Нөхөн сэргээх ажлын арга аргачлалыг тайлбарлах; ба • Энэхүү үйл ажиллагаанд шаардлагатай ажиллах хүчний талаарх мэдээллийг оруулах.

Холбоотой холбоосууд