малталтын барилга

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

3.1.4."барилга байгууламж" гэж барилгын норм, дүрмийн дагуу боловсруулж магадлал хийгдсэн зураг төслөөр тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийн барьсан орон сууц, олон нийт, иргэн болон ...

images

1/3 коксжих нүүрс. Дэгдэмхий бодисын гарц V daf >28.0-37.0%. Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm. 109.40. Хийн тослог нүүрс. Дэгдэмхий бодисын гарц V daf >37.0%. Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн ...

images

Барилга угсралтад хэрэглэж ирсэн уламжлалт материалуудаас гурав дахин хурдан баригдана. Материалуудын жингийн харьцуулалт . Дулаан дамжуулалтын харьцуулалт .

images

Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн салбарын инженер техникийн ажилтнуудыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг мэргэшүүлэх, чадавхжуулах гэсэн 2 үндсэн чиглэлээр зохион байгуулах, 20-иод чиглэлийн инженер техникийн ...

images

барилга байгууламжийн зураг төсөлд хараат бус, бие даасан, мэргэжлийн түвшинд дүгнэлт гаргах иргэн, хуулийн этгээдийг; 4.1.7."барилга байгууламжийг өргөтгөх, шинэчлэх" гэж барилга

images

төсөл, барилга угсралт, ашиглалт, өргөтгөл, өөрчлөн байгуулалт, техникийн шинэчлэл, түр ... малталтын бэхэлгээ төмөр бариул хоёрын завсрын зай 0.04 м-ээс доошгүй, төмөр бариулын

images

тодорхойлсон болно. Энэхүү стандарт зэргэлдээх барилга байгууламжийг тулгуур болгон ашиглах барилгын түр шатанд хамаарна. Ерөнхий шаардлага нь бусад төрлийн барилгын түр шатанд хамаарна.

images

Өрөмдлөг-малталтын ажлыг зураг төслийн болон инженер-геологийн бүх үе шатны ажилд явуулна. Өрөмдлөг-малталтын ажлын зориулалт, аргачлал, нэр төрөл, тоо хэмжээг тухайн судалгааны ажил тус ...

images

1-малталтын механикжсан төхөөрөмжийн корпус; 2-зүсэлт хийх тавцан; 3-ачигч; 4-машины ажлын хэсэг; 5-тюбинг; 6,9-тюбинг угсрагч; 7-шанага;

images

-далд уурхайн үндсэн малталтын нурал; -далд уурхайн бэлтгэл малталтын нурал. Ил уурхайн нуралт, гулсалт, хажуугийн тогтворжилт, далд уурхайн нуралд ... -барилга байгууламжийг шинээр барих ...

Холбоотой холбоосууд