төслийн тайлангийн хамт махраштра дахь үнсэн тоосгоны төсөл

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

Уг ойг тохиолдуулан АХБ-ны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч Павит Рамачандрантай ярилцлаа. ... энэ жил дуусаж байгаа "Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил-5" төсөл юм. Энэ төслийн хүрээнд олон ...

images

ХИЙСЭН ТАЙЛАНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Нэг. Зорилго Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго нь Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан "Монгол Улсын 2021-2025 оны ...

images

3.1.6. "төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага" гэж зээлийн гэрээний дагуу төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тайлагнах чиг үүрэг хүлээсэн 4.1.36-д заасныг; заасныг;

images

эрдмийн хамт олонд хүртээмжтэй байх зорилгоор МУИС-ийн хичээл явагдаж байх хугацаанд ирүүлж ажиллуулахыг чухалчилна. 4.6. Төсөл нь доорх шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 4.6.1.

images

Төсөл бичих заавар. 1. II. Төсөл боловсруулах 2.1 Төслийн тухай ойлголт Төс өл гэдэг үг нь латины "progecere" гэдэгүйл үгнээс гаралтай урагшлах гэсэн утгатай. Төслийг удирдлагын хүрээнд авч үзвэл ...

images

Санхүүжилт хүссэн дүн нь 20.0 тэрбум төгрөг эсхүл түүнтэй тэнцэх гадаад валютын дүнгээс дээш байх;. Төслийн нийт өртгийн 15%-иас доошгүй хувийг төсөл хэрэгжүүлэгчийн эсхүл бусад хөрөнгө оруулагч, банк санхүүгийн ...

images

(тайлангийн Ерөнхий, Давхаргазүйн бүлэг) 2 Т.Өлзийбаяр Ахлах геологич Дээд (бакалавр). Геологийн салбарт 25 дахь жилдээ Эрэл, ерөнхий эрлийн ажил (Ашигт …

images

Түншлэлээр хэрэгжүүлэх төслийн бүрэн шинжилгээг хянах болон түншлэлийн гэрээ байгуулах, гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөл олгох …

images

Түншлэлээр хэрэгжүүлэх төслийн бүрэн шинжилгээг хянах болон түншлэлийн гэрээ байгуулах, гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна ...

images

дугаар ээлжийн ажлын зураг төсөл ф500/ф600 мм-ийн 2.1 км шугмын зураг төслийн ажил 2021 оны жилийн эцсийн тайлан Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтэс

images

Чуулганы хуралдаан Аж ахуй эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн эдийн засаг дахь оролцоог нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ...

images

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл Эцсийн тайлангийн төсөл 1 1-5-гийн Төслийн багЭх сурвалж: ЖАЙКА Тайлбар: Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн …

images

3.1.6. "төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага" гэж зээлийн гэрээний дагуу төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тайлагнах чиг үүрэг хүлээсэн 4.1.36-д заасныг; …

images

2/ Тэмдэглэл хөтлөх. Хуралдаанаар хэлэлцэж, гаргасан шийдвэрээ тодорхой, товч тэмдэглэнэ. Та уулзалтыг бүхэлд нь үгчлэн бичихийн оронд гол санаа, шийдвэр, үйл ажиллагааны зүйлсийг авч ...

images

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь Монгол Улсын Засгийн газар, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй "Хатуу хог хаягдлын менежментийг шинэчлэх төсөл"-д дараах 2 ажлын байранд ...

images

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл Эцсийн тайлангийн төсөл 1 8-3 хувилбарыг гурван үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд: i үе шат 2025 он хүртэл, ii …

images

Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг гүний хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан - 1 дүгээр ...

images

Казиногийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр шилжүүлэв ... Мөн хуралдаан даргалагчийн зүгээс төслийн 5 дахь заалтыг "Энэ ...

images

эрлийн "Монгол Алтай-50" төслийн 2014 оны хээрийн судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, оролцох Тоо хэмжээ –1 төсөл Хугацаа - ii-iv улиралд Чанар –Төслийн ажил үргэлжлэн хийгдсэн байна

images

3.1. Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 3.1.1. "гадаадын тусламж" гэж Төсвийн тухай хуулийн 4.1.53-т заасан тусламжийг; 3.1.2. "түншлэгч" гэж Монгол Улсын Засгийн ...

images

Бичил төслийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааны чиглэл санал болгож болох ба нэг бичил төсөл хэд хэдэн үйл ажиллагааны чиглэлийг сонгож болох бөгөөд жишиг …

images

жишээний хамт 40 хүснэгт 4. 2018 оны төсвийн жилд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яаманд хүргүүлсэн Жагсаалт i-ийн хэсгээс 48 хүснэгт 5. төслийн саналын нийт өртөг ба улаанбаатар хотоос

images

ЖАЙКА-ын төслийн дэд дарга Табата... Монгол улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл-2 "Хамтран зохицуулах хорооны 9 дүгээр хуралдаан"

images

Энэ төсөл нь А категорид хамаарна. 8. Төслийн баримт бичгийн өөрчлөлт. 2014 оны 4 дүгээр сарын 14-нд Зөвлөл УУДБХОТ-ийн төслийн баримт бичигт орсон нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан.3 Төслийн

images

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ГЭЖ ЮУ ВЭ. Зөвлөх үйлчилгээ гэж гүйцэтгэгчээс төсөл зохиох, хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, сургалт явуулах, техникийн туслалцаа үзүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, зураг төсөл боловсруулах, гэрээний ...

images

Төслийн ахлах/Хамтарсан судлаачийг орлох хүнийг сонгох шаардлага гарсан үед ШУТИС-ийн төсөл хариуцсан мэргэжилтэн гарын үсэг зурсан албан хүсэлтийг …

images

төсөл, шийдвэр хэрэгжиж байгаа салбарын агентлагт хүргүүлэх бөгөөд агентлаг нь сумдын тайланг нэгтгэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, хэрэгжилтийг хяналт шинжилгээний тайлангийн хамт энэхүү журмын 1 дүгээр ...

Холбоотой холбоосууд